Information

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Nørre Djurs Egnsarkiv afholder generalforsamling tirsdag den 27. marts 2024 kl. 1900 på arkivet i Gjerrild.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen.