Arkivet

På Arkivet er der adgang til mange forskellige slags arkivalier; bl.a. kirkebøger, Statstidende 2005+, udvidet biblioteks-adgang til Statsbiblioteket/Mediestream, lokale bøger, vejvisere, aviser og skrifter, billeder, etc. Men da vi både skal formidle -og bevare arkivalierne, er der nogle regler alle skal følge!

 • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra arkivet.
 •  Almindelig adfærd

  Arkivet kan være arbejdsplads for mange mennesker, vis derfor hensyn og tal sagte.

   Omgang med arkivalier

  • Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
  • Fugt ikke fingrene under arbejdet
  • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
  • Brug aldrig arkivalierne som skriveunderlag.

  Det må du medbringe

  • Egen bærbar computer/tablet uden taske
  • Blyanter/stiftblyanter uden penalhus
  • Mobiltelefon (skal være på lydløs)
  • Kamera
  • Digitale lagerenheder (f.eks. USB-stik).

  Det må du ikke medbringe

  • Overtøj
  • Mad- eller drikkevarer
  • Tasker
  • Private originale dokumenter, der kan forveksles med arkivalier.

  Kopiering

  Der er ikke mulighed for egen-kopiering på Arkivet, men det kan i mindre omfang udføres af arkivets vagthavende ved henvendelse.

  Fotografering og skanning

  Der kan være tilfælde, hvor du ikke må fotografere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven.

  Der må ikke anvendes håndskannere, bordskannere eller tilsvarende, der kan skade arkivalierne.