Arkivet

Da vi skal passe på arkivalierne, er der nogle regler, alle skal følge! Arkivet kan være arbejdsplads for mange mennesker, vis derfor hensyn og tal sagte. Mobiltelefoner er velkomne, men skal være på lydløs.

 Omgang med arkivalier

 • Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
 • Fugt ikke fingrene under arbejdet
 • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
 • Brug aldrig arkivalierne som skriveunderlag
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra arkivet.

Det må du medbringe

 • Egen bærbar computer/tablet uden taske
 • Blyanter/stiftblyanter uden penalhus
 • Mobiltelefon (skal være på lydløs)
 • Kamera
 • Digitale lagerenheder (f.eks. USB-stik).

Det må du ikke medbringe

 • Overtøj
 • Mad- eller drikkevarer
 • Tasker
 • Private originale dokumenter, der kan forveksles med arkivalier.

Kopiering

Der er ikke mulighed for kopiering på læsesalen. Kopiering i mindre omfang kan dog udføres af arkivets vagthavende ved henvendelse.

Fotografering og skanning

Der kan være tilfælde, hvor du ikke må fotografere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven.

Der må ikke anvendes håndskannere, bordskannere eller tilsvarende, der kan skade arkivalierne.