ÅRBØGER

Kan købes i forskellige butikker, eller på arkivet i åbningstiden, til følgende priser:

Seneste: 70 DKK

Sidste års: 40 DKK

2000+: 20 DKK

1991-1999: 10 DKK

2023

Forord
Beretning
I 1861 fik Djursland royalt besøg
Hilsen til Voldby Højskole fra Amerika
Udvandringen fra Nørre Djurs
Sessionshold Bønnerup – 1923
Min lille historie om BUKH traktorer
For 100 år siden kunne vejret også drille
En historie om den sidste stork i Stenvad
Efter 58 år er der igen storke, der har ynglet på Djursland
Da omegnens drenge forsvandt på Sostrup Slot
Dalstrup Plejehjems kirkegård og kapel
Fra de gamle aviser i 1873 og 1923
Chok i Stenvad den 20. august 1973
Nørre Djurs Hallen blev bygget to gange i 1973
Kirketårnet i Rimsø fik et bette vers i 1973
Sommeren 2023 får Rimsø Præstegård nyt stråtag
Voldby og Omegns Andels Fryseri 1948 – 1974
En skoledrengs oplevelser og erindringer først i 50’erne
i Karlby Skole – i det gamle Karlby/Voldby sogn
Forskellige dialekter fra Nørre Djurs
Postkort med sessionshold fra Gjerrild 1923
Søndagsskolemedarbejdere fra Ørum Djurs på udflugt juli 1923
Kolindsundtanker
Elevfoto fra Hedegaard Skole 1923
Rimsø Kirke
Ved Snekastergildet den 4. marts 1936
Forskolen fra Glesborg Skole fra 1923

2022

Forord
Beretning
Viktor og Gerda Kristiansen, forpagterpar af servicestationen BP i Kirial
To gamle bygninger på Sostrup
En kone fra Veggerslev bød kongen op til dans
Store Peter fra Fjellerup
Hønseben fra Ørum Mark
Havis skruede et stort skib ned ud for Gjerrild
Sostrup Skovdistrikt II
Jens Kruse var en sejrrige, men slagen soldat i 1851
Var “de gode gamle dage” altid så gode?
En gartner oplevelser og arbejdsgangen i gartneriet på Dalstrup Plejehjem og Psykiatrisk Hospital i Risskov
Folkemødernes store tid
Elevatortårnet på en lille plet i Skoven
To forskellige livsskæbner i samme hus i Sangstrup
Lokale annoncer på bagsiden af gamle regninger
Søndagsskolernes Sommerlejer
Erindringer om sommerlejer på Lærkereden i 1950’erne og først i1960’erne
Ramten
År 2022 kunne være blevet Svalebøgen svanesang
Væddemål
Oversvømmelse
Glæsborg Sole – elevfoto 1922
Glæsborg Skole – forskole 1922
Praktiske oplysninger

2021

Forord
Beretning 2021
Georg V. Andersens Vænge, Horsens
Hjemtagelse af uddeponerede mønter i Ginnerup kirke
Inga Kjærgaard, lokal fortælling fra 2. verdenskrig
En fortælling om min barndom, mit barndomshjem Skovlyst og andre gårde på Dyringvej, Fjellerup
Vejsten
Uforglemmelige storme for 50 og 100 år siden
Krøniken om Klara Hansen
Voldby telefoncentral omkring 1960
God opførsel betaler sig som ung mand
Unge piger havde også anderledes betingelser førhen
En pragtfuld natur i gamle dage
Dejlige Danmark i den snærende Corona tid
Ildebrand på Dalstrup Fattiggård
Levende begravet
En røst fra Glesborg
En lykkelig datter blev ulykkelig, da søsteren kom i “ulykke”
Det skete for 100 år siden
Et lille indblik i livet på Benzon (Sostrup) som det levedes i 1922
Æbelø og Ib de Mylius-Benzon
Brev til Højvelbaarne hr. Hofjægermester Stamhusbesidder Benzon-Benzon
Praktiske oplysninger

2020
Forord – Årsskrift 2020
Beretning
Den Spanske Syge og Covid-19
Dystrupgården
Fallit-bo-auktion på Langholm
Jeg har aldrig før været så glad
Marthaskolen i Ørum Djurs
Smedje, Ørumsvej 2, Stenvad
Tilladelse til kørsel om søndagen
Modstandsmanden “Henry” fra Ramten
Konfirmeret i Gjerrild 1893 – mødtes samme sted i 1954
Veggerslev Brugsforening
Brugsen i Emmelev blev udsat for indbrud og tyveri
Karlekammeret i Rimsø fik besøg af en grim karl
En sølvrævefarm i fremgang i Bønnerup
Anne Maries livsrejse fra krigen i Tyskland til roen i Karlby
Voldsomt tordenvejr over Djursland d. 13 august 1939
Auktion på Ørbækgaard
Høns i Skolestuen i Hedegaard
Ungdommelig spænding eller voksen overmod
Høsten 1939 set fra Bønnerup
Knud Pot – en begavet mestertyv
Min mormorAndrea Kruses slægt
Franz – et wienerbarn blev bosat i Sangstrup
Aftægtsmanden Anton Kruse, Hjembøkgaard
Uddrag fra en Bondes dagbog 1920
Praktiske oplysninger

2019
Forord – Årsskrift 2019
Beretning
60-års jubilæum i Stenvad kirke
Den sejrende landsoldat kom ulykkelig hjem
Den store oversvømmelse ved Gjerrild bugt i 1921
Dengang Sostrup var rammen om en kostskole
Egebjælken fra Degneenkesædet i Ørum Djurs
Et diamantbryllup
Gjerrild Sognearkiv
Kanetur til Hjembægård
Kristiane og Niels Kristian Rasmussen, Sangstrup
Vejsten
Niels Nielsen lærer ved Stenvad Hedeskole
Sangprotokal for Stenvad Hedeskole
På opdagelse i Kæret
Ramten skole
Veggerslev 28. Maj 1919
Æggeturen, en fortælling om en epoke i andelsbevægelsen
Bønnerup strand

2018
Forord – Årsskrift 2018
Beretning
Om min farmor Olga Margrethe Kristensen
Tolstrup dam, Rimsø
Ansøgning om optagelse på skoleskibet Georg Stage sommeren 1933
Erstatningsvarer under krigen
Da spanske soldater fik serveret grød i Karlby
Fiskere på Bønnerup Havn
Effekter fra Sostrup på museum
Noteringskalender 1944
En regning — af den gode gamle slags
Fængselscelle nummer 5 i Aarhus arrest da jeg var der i 1945 18 år gammel
Episode af en Sømands drøje Liv
Fjellerup skole 1915
Fra en Vaarbrudstid i Ørum-Ginnerup sogne
Gartneri på Skippershovedvej
Konfirmation den 9. april 1961
Lepidopterologi og Ramten skov 1950
“Møllegården” – Stenvad
Skærvads bygninger
Praktiske oplysninger

2017
Beretning
Gjerrildbanens bygninger
Telefonstrejken i 1920
Mit møde med Frøslevlejren
Rejsen hjem med De Hvide Busser i 1945
Ginnerup mellem to krige – Skolen og konfirmationen
Til Christiane Petersens minde
Erindringsglimt fra en svunden tid i Veggerslev præstegård på Djursland
Ørum-drenge gik 70 kilometer på et døgn
Da Fjellerup strand øst fik elektrisk lys
Kirkesanger og kirkebylærer
Stor indbo-auktion på Benzon, det nuværende Sostrup
Min livsvandring fra Djursland og retur
Laurits Jespersens mindesten på Ørum kirkegård
Konfirmationsbillede Fjellerup
Klassebillede Kastbjerg skole
Praktiske oplysninger

2016
Beretning
Praktiske oplysninger
Fuglenes mand
Himmelbjerget maj 1946
I en skov en hytte lå
Stenvad Hede skole
Stokkebro Skole ca. 1940
Karen Føuten – en landstrygerske
Om dengang, jeg gik i kloster
Kvægdrift i 100 år på Mariesminde i Ramten
En avis
Ørum Ramten KFUM & K’s idræt 1957-1964
Krøniken om Sine Jensen – døbt Hansine Nielsen og gik under navnet Bedste
Hesteeksport fra Grenaa
Fra heden til havet
Guldbryllup i Bønnerup – 23. januar 1971
Barnemordet i Veggerslev
Ørums første bil
Konfirmander foran Gjerrild Præstegård 1948
Den bedrageriske godsforvalter
Caroline Johansen – den første danske missionær i Kina

2015
Beretning
Julen 1944 – Den sidste krigsjul
Barndomsminder fra Albertinelund
Brev til Marie fra Hans Andersen
Da Veggerslev og Villersø kirker blev solgt
Mand på 86 år delte madras med et hvepsebo
De sidste moder
Det jyske sommerland
50 år
En ansættelseskontrakt anno 1827
En sørgelig og trist historie
Et gourmetophold på Benzon
Firan Radiofabrik i Ørum Djurs
Fru Karoline Høgh, Voldby, bliver 95 aar
Gamle dage i Karlby
Istandsættelse af Gjerrild Præstegård der stammer tilbage fra 1790
Håndarbejdshold foran “Hundestedfærgen” i Ørum Djurs
Solatek i Bønnerup leverer facadeafskærmning til Rigshospitalets nye parkeringshus i København
75 Aar 30. august 1940
Konfirmander 1952 foran Gjerrild Præstegård
Stenvad i gamle dage
Ørum Kristelige Sangkor
Fra skimmelsvamp til ny præstegård
Stednavne i Nørre Djurs
Praktiske oplysninger

2014
Beretning
Kvik/Ramten — 75 års jubilæum i 2014
Rimsø skole oktober 1951
Anna Bodils cykeltur
Glæsborg skole klassetur til København i 1961
Velkendte personer fra Hemmed
En lokomotivfører i Gjerrild
En konfirmation i 1940
Om krigen i 1864
Randers Amts sidste krigsveteran fra 1864 fyldte 100 år i 1939
90-aarig fejres af børn, børnebørn og oldebørn
Sofies brev
Detlev Kall feriedreng i Norddjurs 1953-57
Petrea Pedersens opskriftsbøger
Ørum konfirmander 1952 foran missionshuset i Ørum Djurs
70 års husmoderforenings jubilæum
Lensafløsningen på Benzon
Skærvadgården
Håndboldpiger Fannerup med pokal
Ginnerup konfirmander – 1991
Praktiske oplysninger

2013
Beretning
Voldby
En hyrdedrengs oplevelser
50 års jubilæum i Stenvad husmoderforening
I Ørum skole
Lidt om kirkeklokker
Gymnastikpladsen ved Gjerrild skole omkring 1826
Ud at se med DSB
Nekrolog over Niels Kildahl
Uddrag af et skifte lavet ved Peder Schiffards død
Klip fra gamle aviser
Et gammelt præstegårdsarkiv fortæller
Da prøjserne kom til Gjerrild
Ginnerup imellem to krige
Kag, ris og brandmærke
An Husmand fræ Låen
Så er det slut
Praktiske oplysninger

2012
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Ukendt mand i ukendt land
Eksport fra Gjerrild
Et kig i Scheel Birks Politiprotokol
Min bjørneklo
Lidt om Ørum kirkeklokke og Christian 4. som kanonstøber
Thorsøgaard
Præsteindberetning fra Ørum 1743
Erindringer fra Johannes Kruse, Sangstrup
Lille Benzon
Fjellerup kirke
En slægtsgård i Albæk
Skolegang i Bønnerup
Veggerslev forsamlingshus
Aftensæde for længe siden
Grenå Folketidende beretter
Hvid jul
Dillettant på Gjerrild Kro 1987
Rousing-slægten, Villersø 1920
Praktiske oplysninger

2011
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Kirkesanger og Kirkebylærer
Håndens arbejde skaber glæde først og sidst
Ørum sogns historie
Erindringer fra min skoletid i Ginnerup
Ræbæk teglværk
Krig og fred
En emigration
Verdenskrigen 1939-1945
Gårdhistorie for slægtsgård på Voldby mark
A /M “Nyhaab” i Glesborg
Skolebillede fra Veggerslev 1943-44
50 år gamle nyheder fra Grenå Folketidende
Familien Albæk i Kastbjergr
Ting der ikke fungerer på samme måde mere
Praktiske oplysninger

2010
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Ørum sogns historie
Dragonerne på Stenløkkegård, Gjerrild mark
Her er så sidste stykke af: Feriedrengens oplevelser
Købmandsbutikkens historie i Mastrup
Mikkel Vævers blomster
“Der var engang”
Constantia
Gavlmaleriet i Bønnerup
Adventstid 38
Lokal viden afgjorde sagen – en militær episode på Norddjursland for 200 år siden
Fra Hals til Djursland
Den planlagte opstilling i det indledende kantonnementsområde
50 år gamle nyheder
Veggerslevgård
Ramten skole 1938
Fjellerup skole 1. klasse 1952
Praktiske oplysninger

2009
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Erindringer fra Ginnerup
Fiskerne i Bønnerup
Skib sunket i Gjerrildbugten af Else Lassen
Københavnerdrengens ferie
Kirkeindvielse af Grethe Lykke
Ørum Sogn – Mogensens beretning fortsat fra 2008-udgaven
Minde om Bodil Rasmussen Emmelev
På togt med hospitalskibet Jutlandia
Stenkirken i Hemmed af A. M. Egeskov
Storbrand i Bønnerup by
Bøde og straf af Anders Bødker
Søren Bojer af Vita Axelsen
50 år gamle nyheder fra Grenaa Folketidende 1959
Okapiklubben i Ørum 1946-1962 af Mona Bjerregaard
Erindringer fra Sostrup 1945, skrevet af Børge Thetmark, Gjerrild
Skindbjerg missionshus
Grenå Folketidende 1939, Gjerrild Sognearkiv
Skulpturen i Glesborg
Praktiske oplysninger

2008
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Ginnerup Missionshus ved Lis Hamann
Sommerferien 1933 af John Christensen
Brugsforening og Apotek 10 /05 1902 af Emilie Volsing
Pengeskabskup i Tranehuse fra Grenaa Folketidende
Ørum sogns historie af Peder Mogensen
Fredsstenen i Ramten af Carl Pold
Det mindste græs jeg undrer på… af Bodil Rasmussen
Bønnerup strand 1926 af Svend Erik Hansen
Hjembækvej 6, Sangstrup af Stefan Heilskov Rousing og Else Lassen
Byttede en cykel væk for en arbejdsfjedervogn af Niels Kildahi
Thorsø høje
Ertebøllekulturen i Fannerup ved Lis Hamann
Agnes Slott Møllers beretning fra Gjerrrild ca. 1888-1889 ved Grethe Lykke
Referat fra møde om forsamlingshus i Glesborg 1935
Sagn og historier fra Karlby ved Peder Jensen
Rasmus Tibertsen i Villersø – en fæstebonde i landboreformens tid af Stefan Heilskov Rousing
Avisoverskrifter 1958
Grenaavej 63, Veggerslev
Kastbjergvej 5 ca. 1946, fra 1914-48
Den gamle brugs i Villersø
Konfirmander i Stenvad 1991
Skolefoto fra Fjellerup 1989/90
Sølvbryllup i Stenvad, 1930
Margrethehøj, Emmelev
Skolefoto fra Gjerrild 1979
Smedefamilien i Hemmed
Villersø Kirke
Stavnsbåndsbøgen i Gjerrild
Kastbjergvej 15, Hedegård
Hulegården, Tranehuse
Anna Sloth og Parmo Jacobsens bryllup 1940
Nørre Herreds Elværk, Voldby
Praktiske oplysninger

2007
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Mørkningstime ved Bodil Rasmussen
Knoppen ved Terkel Steen fra Glesborg skole
Den gamle degnebolig i Gjerrild af Randi Egeskov
Voldby Højskole af forstander Karl Fausing
Hemmed Mølle
Gadebelysning i Glesborg ved Lis Hamann
Ørum Brugsforening af Lis Hamann
Politimordet i 1971 ved Else Lassen
Villersø-ploven
Valborg blus 30. april
Fransk visit af Jens Fogh Pedersen
Søforhør om kollision i Bønnerup Havn
Grenå Folketidende 1957
Bebyggelser på Grenå-egnen i gammel tid tilrettelagt af Else Lassen
Bønnerup-kutter sejlet ned i Øresund
Forsvundne adelsgårde på Djursland
Mejeriet Kildevæld i Fjellerup samlet af Else Lassen
Spektakler på Holmegården
Fredsstenen ved Karlby Kirke
Mastrupgården brændt for 2. gang i 10 år
Fra Scheel Birks Tingbog 23. oktober 1739 sendt os af Tage Lahn
En voldsmand
Bønnerup Skole 1952
Elevfoto fra Meilgård
Søndagsskolebørn fra Sangstrup
Den gamle skole i Ginnerup
Neergårdsminde, Neergårdsmindevej 7
Kastbjerg by fotograferet af Ib Klausen i 1977
4 generationer fra Veggerslev
Jenny og Carl Busk’s børn fra Thorsø
Stendyssevej 61 i Stenvad
Bryllupsbillede og 2. klasse i Voldby gamle forskole 1956 ved Aksel Svith
Praktiske oplysninger

2006
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Fortegnelse paa Fiellerup- og Glesborg-Sogns Beskaffenhed
Digterpræsten Vilhelm Gregersen af Else Lassen
Kalby Brugsforening af Lis Hamann
Mindekranse af Grethe Lykke
Hvad danskerne røg og drak under første verdenskrig
Goddag Nørre Djurs og farvel
Det blev et bogmærke af Else Lassen
Glesborg skole af Terkel Steen
Gjerrildbanen nedlagt for 50 år siden
Det væsentlige af Bodil Rasmussen
Cleo er død v. Else Lassen
Nordlys’ sidste rejse
Sigvald Andersen v. Else Lassen
Villersø brugs af Vita Mejlby
Tre historier af Svend Erik Hansen, Bønnerup
Bønnerup Strand
Storme og Katastrofer
Havnen
Isvintre i 100 år
Brand i Fjellerup
Mines liv og død
Elvine og Carl Christiansens børn fra Ginnerup
En Veggerslev Historie af Niels Frey
klasse fra Voldby skole 1969
Genforeningsstenen i Dalstrup
Ramten Sø der ikke ville give sig
En drukneulykke i Kolindsund 16/10 1870
Min første cykel
Familien Aabenhus
Jensine og Kr. Jensen Fogh, Rimsø, med sønner
Søren Pedersen, Glesborg Bygade 36
Interiør fra Ørumgård
Andreas Danielsen, Ørbæk, m. familie
Valborg og Peder Mogensens børn
Luftfoto af Rimsø
Karetmager Alfred Poulsen med hustru sønner
Døde personer Nørre Djurs kommune i 2005
Praktiske oplysninger

2005
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
En 150 års fødselsdag ved Else Lassen
Erindringer fra Sangstrup af Minna Høgh
Hemmed Brugsforening af Erna Bachmann
Hemmed Skole 1921
Gamle dage på Grenå egnen af Søren Skiffard
Mastrup Skole 1948
Grenå Folketidende berettede 30. november 1897
Sessionsfoto fra Fjellerup 1928
Tømrerfamilie Christiansen fra Bønnerup
En præstekones skæbne af Lis Hamann
Veggerslev Præstegårdshave, Fannerup håndbold
Januarstormen 2005
Voldby Ungdomsskole 1943
En rømningssag fra Meilgaard
Fra Kukkerhuse i gamle dage af Peder Jensen
Kastbjerg Forskole 1927/28
Terkel Steen’s fortælling om Glesborg Skole fortsat
Villersø Skole ca. år 1937
Mikkel Væver i Gjerrild af Grethe Lykke
Smedestedet i Hedegaard ca. 1909
Nabostrid af Vita Axelsen
Stenvad By af Vilhelm Hansen
Tømreren fra Bønnerup
Gamle ting og sager af Bodil Rasmussen
Søren og Jensines sølvbryllup 1918
Søren Bachmann’s sønner
Hønsemandens børn på Meilgaard
Franz Gorecki, Fjellerup og Lærer Nielsen, Fjellerup
Høbjergning i Ramten
Valdemar Henriksen, Rimsø og Mads Madsen, Fjellerup
Døde personer i Nørre Djurs 2004
Praktiske oplysninger

2004
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
En vanskelig transport af Finn Pedersen og Else Lassen
En gravsten fortæller af Vita Axelsen
Ferieminder af Marie Grøntved
Mon Svend Åge nød udsigten? Af Vita Axelsen
Gadenavne og husnumre af Else Lassen
Fyrvæsenet fra oldtiden til vore dage af fyrskibsfører, kaptajn J.C. Nielsen, Gjerrild og Else Lassen
Erna Bachmanns beretning fra Hemmed fortsættes
Da hesten væltede rejsestalden i Glesborg af Vita Axelsen
Karlby Oldermandslaug
Mindesmærket i Skærvad skov af Vita Axelsen
Stokkebro skole 1904
Breve til Maren Frederiksen, Kukkerhusene fra datteren Elisabeth
Branden i Selkær Bageri en efterårsnat i 1941 af Vita Axelsen
Her fortsættes Terkel Steens fortælling om Glesborg skole
Karet i kirkegårdsmuren af Lis Hamann
Dåbens gave af Bodil Rasmussen
Fra skole til plejehjem og senere Væksthøjskole på Sunddalvej
i Ginnerup af Lis Hamann
Hvem ringer af Else Lassen
Rimsø – Kastbjerg kommunes første sogneråd af lærer Hans Mogensen, Rimsø
Skolefoto fra Ørum 1947
Ørum konfirmander 1972
Ørum sogns sparekasse
Voldby gamle smedie
Dåbsfoto fra Fjellerup
Fjellerup Østergård
Skræder Christian Olesen Pedersen, Veggerslev
Sommeroptog i Stenvad omkring 1930
Kornet sættes sammen på Villersø mark
Grenåvej ved Thorsø mølle
Døde i Nørre Djurs 2003
Estrid og Niels Kudahl, Thorsø
Praktiske oplysninger

2003
Indholdsfortegnelse
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Vita Axelsen
Erna Bachmanns beretning fra Hemmed fortsættes
Fra Anders Sørensens stilebog
Et minde om en af Gjerrilds personligheder ved Grethe Lykke
Små kærminder af Bodil Rasmussen, Emmelev
Fiskepost på Meilgård
Mindestenen i Ørum af Alfred Høgh, Grenå
Lidt gårdhistorie, samlet af Else Lassen
Nytårsvers, af Jean Louis Oscar de Serene d’Acquria
Poul Schrolls erindringer fra Benzon, nedskrevet af Grethe Lykke
Juletræsfest i Stenvad Hedeskole, af Ragna Augustesen Jørgensen
Amerikanere i Villersø, ved Vita Axelsen
Glesborg kærskole. Terkel Steens beretning fortsættes
Beretningen om Henry Andersens kamre fortsat
FDFer i Dalstrup 1942
Karetmager Jens Jensen, Fannerup
Hjembækgården, Hjembækvej 58, Sangstrup
Postkort med 4 motiver fra Sangstrup
Konfirmandhold fra Veggerslev-Villersø 1946
Fodboldhold fra jellerup 1941
Familiebillede fra Høgebo, Veggerslev
Elevfoto fra Fannerup skole 1943
Sølvbryllupsfest i Bønnerup 1922
Døde personer i Nørre Djurs i 2002
Emmelev Teglværk
Gulnede blade fra Grenaa Folketidende 1903
Rasmus Jensen m. familie. Teglhuset
Ginnerup Skole
Lindegård, Gjerrild
Maren og Marius Jensen, Karlby
Praktiske oplysninger

2002
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Frits Bønnerup
Tanker omkring ferieturen september 1949 til Rimsø, af Heinke Jørgensen, Jelling
Generalforsamlingen, fortsættelse af Erna Bachmanns beretning fra 2000
I kamp med isen, af Ole Petersen, Finn Pedersen, Emmedsbo og Else Lassen
Glesborg kærskole, fortsættelse af Terkel Steens beretning
Fra Benzon hede i gammel tid, v. Vita Axelsen
Prammanden på Kolindsund
Veggerslev – hesten, der blev museums-symbol, af Else Lassen
Kgl. livkusk for Chr. X
»Der er møj dæ ligner hinån«, v. Vita Axelsen
Skolebyggeri omkring år 1900
Thorsø høje, af Else Lassen
Uddrag af festtale ved 20 års jubilæum i Fjellerup husmoderforening
Ørum Kirke, af Niels Pedersen, Århus
Strejftog på Grenåegnen
Den gamle mand og 13 kamre
En kvindeskæbne, af Else Lassen
Gulnede blade beretter
Hjælpere ved fest i Bønnerup
Konfirmander fra Fjellerup – Glesborg 1959
Karlby skole 1. og 2. klasse 1920
Pasfoto fremstillet ved hjælp af spejle
Praktiske oplysninger

2001
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Frits Bønnerup
Klitterne ved Fjellerup strand, af Arne Aabenhus, Gråsten
Den Sangstrup smed, af Karl Fausing
Da Gjerrild / Hemmed sogn fik brandvæsen, artikel fra 1955 af Peder Jensen
Kendt kunstner på Meilgård, af Vita Axelsen
Glæsborg Kærskole
Børnehaveklasse i Bønnerup 1987-88
I lære som uddelerkone, fortsættelse af Erna Bachmanns beretning fra 2000
Statshusene i Karlby
Brudekjole fra år 1900
Verden er af lave, af Jacob Henriksen, skrevet ca. 1957
Lidt slægtshistorie, af Grethe Lykke
Genforeningsstenen i Veggerslev, af Karl Pold, Glesborg
Min barndoms jul, af Hanne 011ing, Fjeldholm, Gjerrild nordstrand
Gammel Mølle, ved Else Lassen
Rimsø forskole 1958
Ginnerup konfirmander 1991
Vue over Ørum fra Ramtensiden. Kortet er dateret 1909
Skolefoto fra Voldby 1978
Vore landsbykirker, ved Bodil Rasmussen, Emmelev
Gjerrild Ralleje, af Else Lassen
Hvad gulnede blade beretter, af Johannes Åbenhus
Sessionsfoto 1925 fra Rimsø
Den gamle kro i Glesborg, af K. Schmidt
Et blad af Skærvads historie, skrevet 1926 af Anders Bødker
Brugsforeninger
Seværdighed i Ørum
Hist og pist – små gamle notater fra avisen
Familien Møller, Gjerrild
Praktiske oplysninger

2000
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Frits Bønnerup
Lærer Augustesen fra Stenvad Hedeskole ved Bodil Rasmussen og Ragna Augustesen Jørgensen
Gammel folkemål i Nørre Herred ved A. M. Egeskov
Ligstenen i Glesborg kirke ved Else Lassen
Fattigfolk og Stodderkonger ved Peder Jensen
Amalie og Søren Peder Magnussen ved Else Lassen
Jens Kannes Høj ved Margrethe Spens
Lidt om dødeligheden i Villersø sogn i årene 1850-1891 ved Vita Axelsen
Staunings træ i Sostrup skov ved Else Lassen
Kirker med gravhøje ved Frits Bønnerup
Troldstenen ved Stavnshoved ved Henri de Serene d’Acqueria
En by og dens ansigt ved E. M. Egeskov
Fødselsdagshilsen fra Mikkel Væver, Gjerrild til Jens Sørensen Lystrup, Sangstrup
Et juleminde ved Mariane Daugård, Bønnerup
Fra en brugskones dagligdag i 1960-erne ved Erna Bachmann
Karen Stiesdatter og hendes efterslægt ved Vita Axelsen
Trafik ved Vita Axelsen
Laurette fra Rimsø – aldrig glemt, ved Bodil Rasmussen
En forsvunden by ved Meilgård Skærbæk by, der blev nedlagt for over 200 år siden, ved Peder Jensen
Det var nyheder dengang i 1900, fundet i Grenå Folketidende af Else Lassen
En familiefest (guldbryllup 1910)
Praktiske oplysninger

1999
Forord
Beretning ved Frits Bønnerup
Pogeskolen i Sangstrup v. Frits Bønnerup
Thorsø Høje Bronzealdergravplads v. Carl Pold
August F. Schmidt v. Else Lassen
Et forfærdeligt familiedrama i Glesborg v. Vita Axelsen
Lærer Augustesen fra Stenvad v. Bodil Rasmussen og Ragna Augustesen Jørgensen
Skolefoto fra Stenvad
Asgård i Ginnerup sogn v. Else Lassen
Hjulmandens søn, der blev storkøbmand i Randers v. Grethe Lykke
Husmandsbrugene v. Vita Axelsen
Benzon savværk v. Else Lassen
Fjellerup vandmølle v. Else Lassen
Erindringsbilleder fra Ørum og Basland skrevet 1958 v. N. A. Grann, Løgstrup
Syns og taksationsforretning over gård i Hemmed 1836 v. A. M. Egeskov
En familiefest v. Aase Klostergård, Borbjerg
Gode råd fra den kloge kones bog 1867
Hist og pist – Små historier fra Nørre Djurs v. Vita Axelsen
Familiebillede fra Emmelev
Det hørte med til sognefogedens arbejde v. Else Lassen
Sessionsfoto 1937 fra Bønnerup
Noget om træerne i en gammel landsby v. Grethe Lykke
Stemningsbillede fra Voldby og julehilsen fra Glesborg
Ukendt foto
Praktiske oplysninger

1998
Forord ved Else Lassen
Beretning ved Frits Bønnerup
Skibsforlis ved Sangstrup klint 1743 ved Tage Lahn Sloth
Genforeningsstenen i Fannerup ved Carl Pold
Da ilden åd Kni ved Tage Tækker
Maltkøllen i landsbysamfundet her i Nørre Djurs ved Grethe Lykke
Eneboeren i Ginnerup ved Else Lassen
Fra Veggerslev sogn ved Frits Bønnerup
Familiefoto, Lægaard, Voldby
Afskrift fra Fjellerup – Rimsø – Kastbjerg og Gjerrild hjælpekasser ved Vita Axelsen
Lokalhistorisk oplæg om Stenvad-smeden ved ingeniør Arne Rosenkvist
Minder fra 1848 og 1864 ved Grethe Lykke
Spredte nyheder anno 1898 ved Else Lassen
275 års jubilæum ved Carl Pold
Hemmed By i 1801 ved Vita Axelsen
Uddrag af tyendeforligsprotokollen ved Vita Axelsen
Da sandflugten hærgede Norddjursland Sagn i A. M. Egeskovs version
Diverse fotografier
Praktiske oplysninger

1997
Forord
Beretning ved Frits Bønnerup
Voldbygård af Frits Bønnerup
Fra Meilgårds køkken af Vita Axelsen
Den tilfældige kunst af Lise Bomholt
Katastrofen der rystede en hel egn af Else Lassen
Holger Drachmann på Gjerrild Kro i 1893 af Grethe Lykke
Villersø kirke af Bodil Rasmussen
Rise Rasmusdatter af Else Lassen
Når graveren står tidligt op, kan sviregæster få en prop fundet i et ugeblad, underskrevet Naboen i Glesborg
Veggerslev skole gennem mere end 140 år artikel af Fr. Læssøe Nielsen, skrevet ca. 1959
Lejekontrakt fra Arkivets gemmer
Hyrdedrengens lejetøj af Ole Olesen, Sønderborg
Stormflodskatastrofen på Djursland i 1921 af Carl Glerup
»Yggdrasil« ved Gjerrild kirke af Grethe Lykke
En husmands ejendele af Vita Axelsen
Slagter Alfred Holm, Fannerup af Else Lassen
Det gamle Fiskehus, uddrag af »Fortællinger om Fjellerup«
Himmelbrev af Grethe Lykke
Spredte nyheder anno 1897, fundet i Grenå Folketidende
Køkkenmøddingen ved Meilgård af Carl Pold
Uddrag af Bivejsinspektørens protokol, om vejenes tilstand i Fjellerup – Glesborg sogn 1913 af Vita Axelsen
Bestillingsmænds vilkår og forhold på et stort gods Uddrag af lokalhistorikeren Peder Jensens beretning
Fra kaperkrigens dage – en træfning ved Stavnshoved af Johannes Bilde, Gjerrild
Gamle fotos
Praktiske oplysninger

1996
Forord
Beretning ved Frits Bønnerup
Dansepladsen i Dyrehaven ved Sostrup af Else Lassen
Rimsø hovedgård af Anne Marie Bønnerup
På kystvandring i Nørre Djurs af Vita Axelsen
Den gamle skole i Voldby kostede 932 Rdl. af Frits Bønnerup
Bønnerup – byen fra vikingetiden af Peder Jensen
Spredte nyheder anno 1896 af Else Lassen
En Retssag fra 1781 om et Julegilde i Laen af Henry Kjær
Folk og arbejde i Glesborg i 1950’erne af Vita Axelsen
Forfatteren Knud Poulsen af Grethe Lykke
En indskription i Ginnerup Kirke af Grethe Lykke
En 40 års mindedag af Else Lassen
To 100 års dage af Else Lassen
Jordemoderen fra Hytten
Sessionsfoto fra Fjellerup 1928
Konfirmander i Ørum præstegård 1944
Skolefoto fra Villersø 1945
Nørre Djurs Messen
Efterlysninger
Praktiske oplysninger

1995
Forord
Beretning
Fra gamle dage på Grenaa-egnen – landsbyens håndværkere
Else Nielsdatter Balle, Gjerrild
Testamente
Skiftesamling
Lidt om navne
Ørbækgaard
Ane Sofie Ottesdatter – en kvinde i Hedegård
Karlby Kalkværk styrtede i havet
Ligsten i Emmedsbo
De første skoler i Nørre Djurs var oprettet af herremænd
Herut med dem
Benzon
Meilgård
Ole opfinder i Stenvad
Glæsborg skole 1928
Christian i Hullet
Det gamle hovdige
Fra Karlby – Voldby sogn
Nyheder anno 1895
Modstandsbevægelsen i Nørre Djurs 1945
Ginnerup konfirmander 1991
Foto af session 1917
Mønt, mål og vægt
Praktiske oplysninger

1994
Forord
Beretning af Else Lassen
Tilføjelse til Fru Schroll af Grethe Lykke
Mindeskrift af Elin D. Eriksen
Jacob Wilken Nissen, Ramten af Ib Klausen
Pladsreservation på Landsarkivet
Fjellerup Østergaard af Else Lassen
En Dannebrogsmand af Else Lassen
Jørgen Væver af Johannes Aabenhus
Kærlig hilsen fra Omaha af Elin D. Eriksen
Hans Mogensen af Folmer Mogensen
Nyheder Anno 1894 af Else Lassen
Voldby Forsamlingshus af Lykke Nielsen
Far og søn af Grethe Lykke
Hemmed skole 1910 – Elever
Ørum – Ginnerup konfirmander 1943
Erindringer af Karl Aage Nielsen
Gartner Jens Toft – Ginnerup
Mette og Peter Buch – Emmelev
Hanne på Bakken af Folmer Mogensen
En tapper og brav soldat af Else Lassen og Elin D. Eriksen
Glæsborg Session 1925
Latinske ord fra Kirkebøgerne

1993
Forord
Beretning
Sostrup Skovdistrikt af Alfred Laustsen
Erindringer af »Høne« ved Grethe Lykke
Vore Kirkegårde af Brita Mosdal Flou
Ginnerup Skole 1947
Rimsø Præstegaard – 400 år af Bodil Rasmussen
Egnsspillet – Rimsø af Folmer Mogensen
Håbets ø – Tårernes ø af Elin Dreyer Eriksen
Voldby Ungdomsskole 1943
De små skolers farvel af Lissi Pedersen
Landsbyen Thorsø af Asta Jepsen
Maria Hjerte Kloster

1992
Forord
Beretning
Jordmoderfamilien i Veggerslev af Bodil Rasmussen
2 betlere for retten af Tage Lahn Sloth og Elin Dreyer Eriksen
Historien bag Bønnerup Havns vartegn af Albæk Nielsen
Fastelavn i Gjerrild af Ove C. Gelsing
Kastbjerg skole
Spredte tanker om et billede og dets personer af Grethe Lykke
En udrejse – eller fjernt fra Danmark af Elin Dreyer Eriksen
Arkivets gamle billeder
Gården »Kogholm« i Mastrup af Søren Skiffard
Fiskehandler Søren Havmand
Efterlysning

1991 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord og beretning
Eigil Ellgård Pedersen: Stenvad tekniske skole
Albæk Nielsen: Skibsbygger Chr. Hansen
Fotos i arkiv og privateje. Ved Tom Mortensen
Niels Axel Boas: Oltidshuse ved Hemmed
Grethe Lykke: Agnete i Gjerrild Kirke
Murermester Christian Sørensens erindringer. Ved Elin Dreyer Eriksen
Jubilæumsåret 1991. Ved Tom Mortensen

1990 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord og beretning
Karl Aage Nielsen: Erindringer fra Veggerslev
Albæk Nielsen: En modstandsgruppe fra Bønnerup
Tage Lahn Sloth: Karlby-grødens kvalitet 1808
Fotos i arkiv og privateje
Tom Mortensen: Kirkerne i Mastrup, Ramten og Kni
Johannes Aabenhus: Karetmager David Jensen, Fjellerup
Ove C. Gelsing: Lille gåde fra Villersø
Fjellerup-Glæsborg sogneråd 1965

1989 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord og beretning
Ove C. Gelsing: Om Vilhelm Hansen og Gjerrild sognearkiv
Vilhelm Hansen (+ ): Fra Stavnsbaandets Tid
Holger Johansen: En vandring gennem Ørum ca. 1930
Bodil Rasmussen: En hundredeårsdag
Fotos i arkiv og privateje
Anton Eriksen: En handelsmands endeligt
Albek Nielsen, Johs. Pedersen og Peter Nielsen
Tysk lyttepost ved Laen
Elin Dreyer:Rejsebeskrivelse for året 1864

1988 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord og beretning
Henry Kjær: Ramten Fællesskov
Billeder i arkiv og privateje
Ejnar Sørensen: Minder fra Kolindsund
Karen Laursen: Kyndelmisse
Tom Mortensen: Foreningerne i Nørre Djurs
Else Lassen: 200-året for Stavnsbåndets ophævelse
Hans Nielsen: Tobakssituationen under krigen 1940-45
Billeder i arkiv og privateje
Tage Lahn Sloth: Skærmydsler i Thorsø
Stenvad Amatørforening

1987 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord
Beretning
Johs. Kaysen: Voldby Andelsmejeri 1887-1964
Andrea Møller ( t ): Brønstrup 1910
Billeder i arkiv og privateje
Tom Mortensen: Foreningskampagnen
Billeder i arkiv og privateje
Vilh. Beck: Fem breve 1872-1877

1986 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord
Beretning
Skjolddans på Voldby Højskole
Peder Mogensen (1-): Ørum omkring 1900
Billeder i arkiv og privateje
Ove C. Gelsing: Batterivej og Gjerrild Batteri
Billeder i arkiv og privateje
Tom Mortensen: Legatstiftelser i Nørre Djurs, ophævede 1984

1985 (Udsolgt, kun på læsesal)
Forord
Beretning
Johannes Hoffmeyer: Villersø Forsamlingshus i 50 år
Fotos fra arkiv og privateje
Johannes Aabenhus og Søren Skiffard: Besættelse og befrielse på Fjellerup-egnen
Niels Axel Boas: Selkær. En boplads med brøndanlæg fra ældre jernalder
Elin Dreyer: En strid på Sangstrup Bymark
Fotos fra arkiv og privateje

1984 (Udsolgt, kun på læsesal)
Beretning
Anders M. Egeskov 1895-1984
Bodil Rasmussen: Pottemageren i Emmelev
Tom Mortensen: Mordene i Selkær 1873
Frantz Mygind: Brev fra Karlby 1864
Billeder fra arkiv og privateje
J.P. Jensen: Fuglsø Mose – Stenvad Tørvefabrik
Praktiske oplysninger

1983 (Udsolgt, kun på læsesal)
Beretning
Rudolf Sloths erindringer
H. Lykke Nielsen: Ved et 100-års jubilæum, Lystanlægget»Frihedslyst«, Voldby.
Et par drilleremser fra Nørre Djurs
Bodil Rasmussen: Den gamle degn fra Mastrup
Billeder fra arkiv og privateje
Tom Mortensen: Andelsfryserier i Nørre Djurs
Praktiske oplysninger

1982 (Udsolgt, kun på læsesal)
Beretning
Ølbrygning på »Høgebo«, Veggerslev Mark
Et par glimt fra stavnsbåndstiden
Fattigforsorgen i Gjerrild-Hemmed sogne
En høstskik fra Glæsborg
Dystrup Kro
Efterlysning
Juleindkøb 1915
Praktiske oplysninger
Støttekreds

1981 (Udsolgt, kun på læsesal)
Set og sket i 1981, af H. V. Nygaard Hansen
Det var nyheder dengang, af J. A. Nielsen
Tankelæseren Waldoza, af J. A. Nielsen
Den første sygebil, af J. A. Nielsen
Skuespillerinde og danserinde i Grenaa Sommerteater, af J. A. Nielsen
Kroghs damme, af J. A. Nielsen
Skovstien, af J. A. Nielsen
Fuglereservatet, af J. A. Nielsen
Lynggarden, af J. A. Nielsen
Mælkesalg fra stalddør, af J. A. Nielsen
Bebyggelse i skoven, af J. A. Nielsen
Heden ved Grenaa, af J. A. Nielsen
Døde i Grenaa og Nørre Djurs kommuner
Post til og fra Randers
Knud Pot
Fra Grenaa til Cape Kennedy, af J. A. Nielsen
Sølvtøjsregistrering pa Øst-Djursland, af Tom Mortensen
Trek af »Voldby og Omegns Andelskasse«s historie, af H. Lykke Nielsen
Ørum Søndagsskole af M. Møller Madsen
Thorfisk, af Ingrid Marie Madsen
Grenaa gymnaster og folkedansere til Canada, af J. A. Nielsen
Den kloge kone i Albøge
Da barken »Hiram« forliste ved Fornæs i 1876, af J. A. Nielsen
I den gamle lægebolig i Gleesborg, af Bodil Rasmussen
En gammel hesteopdrxtter i Nørreherred, af Otto Rasmussen
Klæedefabrikken i Grenaa, af J. A. Nielsen
0l og brændevin for at rense Mølledammen, af Peder Jensen
En rank Gjerrild-bonde, af Bodil Rasmussen
Torveskæring omkring 1910-15, af Bodil Rasmussen
Med 97 al- bag sig – Af en tømrers erindringer, af Niels Forgaard
Fra private album
Fra iskælder til dybfryser, af Vagn Larsen
Da bytrommen gik i Sangstrup, af Otto Rasmussen
Fra Nord Djurs Egnsarkiv, af Bodil Rasmussen
Havnevejens skole, af Ingrid Marie Madsen
Katastrofens år for Kolindsund, af Otto Rasmussen
Laden pa Fxvejle blev sejlet gennem Kolindsund, af Otto Rasmussen
Kirby skole eller Albøge mark skole
Grenaa i billeder for og nu, af J. A. Nielsen
Da degnen fra Ørum blev præst på Anholt
Fortegnelse over Hartkornsansættelser i Grenaa og Nørre Djurs kommuner
Kalkgraven ved Kirial, af J. A. Nielsen
Landsbyen Emmelevs elskelige »Mett’ af Bodil Rasmussen
Grenaa Gasværk, af J. A. Nielsen
Landet omkring Fornæs, af Frederik Jahnsen og Otto Rasmussen
St. Annas kapel ved Ramten
A/M »Nyhaab« i Glesborg, af Christian Nielsen
Sparekassen Bikuben 125 ar, af J. A. Nielsen
Smabørnsskoler og private skoler i Grenaa gennem tiderne, of J. A. Nielsen
I Hammelev præstegard under krigen, af Vilhelm Krarup
Sostrup skovdistrikts gamle stednavne, af A. Laustsen
Da Gjerrild-banen lukkede
Et spritdepot pa Djurslands kyst
Fra Grenaa Egnsarkiv, au. A. NielsenI

1980
Ikke udgivet

1979 (Udsolgt, kun på læsesal)
Det skrev »Djursland« i 1978/79
Døde i Nørre Djurs 1978/79
Det stod i avisen 1949-1959-1969
Hvordan man fejrede glæde og sorg for 80 år siden,
af Severin Severinsen, tidl. Bønnerup Mark
Friskolen i Skindbjerg, af Laurits Kaag
Fiskeriet ved Fjellerup Strand. Af et fiskerlejes historie.
Fortalt af Johs. Aabenhuus, Fjellerup
En forpagtningskontrakt fra 1944 – og lidt om Gjerrild præstegårds
historie. Af Ib Klausen
Et familiebillede fra Gjerrild fra 1892
Ørum og Ginnerup sogne ved år 1743. Af Henry Kjær, Gødvad.
Da Ørum præstegård nedbrændte den 21. maj 1951.
Glæsborg kro. Af Ib Klausen
Voldby Højskole. Af Ib Klausen
Stenvad Bageri.
En opsigtsvækkende sag fra Djursland. Af Ib Klausen
Fra billedarkivet

1978 (Udsolgt, kun på læsesal)
Set og sket 1977/78 af Rud. Christiansen
Døde i Nørre Djurs kommune 1977/78
Det var nyheder dengang af Rud. Christiansen
Avertissementer og Bekjendtgørelser af P. S. Johnsen
Fra Hjembæk ved Sangstrup af J. A. Nielsen
Dalstrup Plejehjem af Ib Klausen
En festlig mand af Ib Klausen
Fra Nørre Djurs Egnsarkiv af Ib Klausen
Mosekonen af D. Liversage og K. Malling
Da Glæsborg brændte af Jens Anker Nielsen
Den sidste grovsmed i Glæsborg
Royal Air Force, Glaesborg af Ib Klausen
Rimsø Kirke af Hans Mogensen
Fra Kukkerhusene i gamle dage af Peder Jensen
En tak fra posten i Gjerrild af Ib Klausen
Da man fæstede en karl eller pige af P. S. Johnsen Beskrivelse af Anholt 1742
Fra min barndom i Ginnerup af Niels Marius Nielsen
Med Evald Tang Kristensen rundt i Nørre Djurs
Et mord og en dobbelthenrettelse af P. Christensen
Cecilie Zinko af Elna Laursen
Fra private album af P. S. Johnsen

1977 (Udsolgt, kun på læsesal)
Set og sket 1976/1977 v/P. S. Johnsen.
Foto: K. L. Jakobsen og JOHNSEN bogtryk/offset
Nørre Djurs i tal
Nørre Djurs kommune
Døde i Norre Djurs kommune
Vejret ved Fornæs fyr
Djursvold« af Peder Munk. Foto Karin Munk
Nørre Djurs Egnsarkiv af Ib Klausen
Da Nørre Djurs kommune fik et bomærke v/Ib Klausen
Sporten 1977
Spejdere 1977
Nørre Djurs kommune i tekst og billeder v/P. S. Johnsen Foto JOHNSEN bogtryk/offset
Det var nyheder dengang 1947, 1957, 1967 v/P. S. Johnsen
Dagligliv pa Meilgard fortalt af Elna Laursen
Historien om Stenvad kirke af lxge M. K. Lorentzen
Da man lavede ligkister af halm i Fjellerup af Karl Fausing
Den hjemlose af Anders Bodker
Hilsen til Meta… Fra besættelsens dage af lb Klausen
En rejse gennem Norddjursland af Henrik Pontoppidan
Lidt om lov og orden for 100 ar siden af Ib Klausen
Livet i Bønnerup gamle Fattighus af Peder Jensen
Fra de gamle arkiver v/Ib Klausen