OM

Nørre Djurs Egnsarkiv blev oprettet under navnet Gjerrild Sognearkiv i 1938, og er et at landets ældste arkiver. Det var en lokal mand, Vilhelm Hansen, fra Gjerrild som tog initiativ til det i 1938 og hans samling blev – sjovt nok – opbevaret i det samme lokale som vi nu er havnet i. Det har ført en omtumlet tilværelse og er flyttet flere gange.

I 1985 flyttede vi til den nuværende adresse som er den tidligere skole. Og samme år henvendte man sig til kommunen om støtte og blev så kommunal med budget og en kommunal repræsentant i vores bestyrelse.
 
Siden har vi udvidet til to klasselokaler, derved har vi fået gode rammer om vore ting og gode muligheder for de besøgende til at arbejde med deres ting. De seneste år har besøgstallet været godt, så der er til tider travlt for den vagthavende. Men via et godt og hurtig kartotekssystem finder vi frem til det ønskede materiale.
 
Egnsarkivet indsamler trykt og håndskrevet materiale fra virksomheder, foreninger og private. Fotografier af personer, ejendomme og landskaber. Vi modtager også gerne lydbånd, film og udklip, materialet behøver ikke være gammelt. Vores motto er “Hvad der sker i dag er historie i morgen”.
Oplysninger om de særlige regler ved visse arkivaliers tilgængelighed fås hos den vagthavende.
 
Vi har kun materiale fra den tidligere Nørre Djurs Kommune og har som de andre arkiver i kommunen beholdt vores oprindelige navn.
Det er umuligt at nævne alt hvad vi har på hylderne, men ud over det sædvanlige har vi fæste- og skrifteprotokoller fra de fire godser som har været i området, nemlig Meilgård, Sostrup, Skærvad og Fjellerup Østergård.
 
Så er der microkort af kirkebøger fra hele Djursland, samt Århus, Randers, Ålborg og tillige bøger fra Viborg og Horsens Tugthus.
Desuden findes der ca. 10.000 billeder.
 
Udadtil viser vi flaget ved byvandringer i de forskellige landsbyer og vi har studieture til andre arkiver. En gang om året udgiver vi en årbog med historier og fotos fra vores område.
 
Det har også vist sig at de besøgende er glade for den fleksible åbningstid, især de som kommer fra andre egne af landet, men også udlændinge som kommer til landet for at finde deres rødder.
 
Finder du fejl, eller har du yderligere informationer om noget du finder på vores hjemmeside eller vores del af Arkiv.dk. Er du velkommen til at skrive til os med rettelser og/eller informationerne.
 
Alle er naturligvis velkomne.