Aflevering

Hvis man ønsker at aflevere materiale, men ikke selv er i stand til at komme til arkivet, kan man henvende sig til en fra bestyrelsen eller en af arkivets kontaktpersoner.

Hvis man mener, at der her og nu ikke skal være offentlig adgang til det afleverede materiale, kan det, i samråd med arkivet, forsegles for et vist åremål.