Aflevering

Det vil være en stor hjælp for Arkivets personale, og give materialet forøget værdi for arkivets brugere. Hvis man inden aflevering, gennemgår materialet og navngiver (med blyant på bagsiden);

-personer
-lokationer
-begivenheder
-årstal

Hvis man ønsker at aflevere materiale, men ikke selv er i stand til at komme til arkivet, kan man henvende sig til en fra bestyrelsen eller en af arkivets kontaktpersoner.

Hvis man mener, at der her og nu ikke skal være offentlig adgang til det afleverede materiale, kan det, i samråd med arkivet, forsegles for et vist åremål.