Medlem

I 2009 blev det besluttet, at arkivet, som to af de andre tre arkiver i Norddjurs Kommune, skulle være en forening med kommunalt tilskud. Der blev valgt en bestyrelse, og fra 1. januar 2010 er arkivet blevet drevet som forening. Da arkivet er en forening, kan man blive medlem!

Prisen for et medlemskab er pr. husstand, og bestemmes ved den årlige generalforsamling, som finder sted i marts måned.

Medlemskab af arkivet, inkl.. årbog, koster p.t. 100,- kr.


Beløbet indbetales på arkivets kontonr.: 7320 0001180632